cinsel taciz suçu

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Günümüz teknoloji dünyasının bize getirdiği avantajlarının yanında dezavantajları da çok fazladır. Somut olarak işlenen suçlar artık sanal olarak işlenmeye başlanmış ve bu durum hukuki açıdan faillerin tespitini ve işlenen suçları cezalandırmayı kısmen zorlaştırmıştır. Siz de günlük hayatınızda bu görünmez suçlulardan  herhangi biriyle karşılaşabilir ve hiç ummadığınız bir anda suçun mağduru haline gelebilirsiniz. İşte bu konuda sizi aydınlatmak amacıyla bu makalemizde internet suçlarından cinsel taciz suçu, sosyal medya aracılığıyla i̇şlenen cinsel taciz suçu gibi konular ele alınacaktır.

Cinsel Taciz Nedir?

Cinsel taciz nedir? Cinsel taciz; cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun başkaları tarafından rahatsız edilmesi ve bir takım davranış ve fiillere maruz kalmasıdır. Cinsel taciz suçunun oluşması için cinsel davranış ve sözlerle kişinin rahatsız edilmesi gerekmektedir.

cinsel taciz nedir
cinsel taciz nedir

Kanun koyucu cinsel taciz suçunun meydana gelebilmesi için mağdurun cinsel amaçlı olarak taciz edilmesini yeterli görmüş, fiziksel bir temas aramamıştır. Eğer basit bir rahatsızlık değil de mağdurun bedenine bir temas söz konusuysa artık meydana gelen suç cinsel taciz olmaktan çıkıp cinsel saldırı suçuna dönüşecektir.

Cinsel Taciz suçunun kanunda hangi maddede, ne şekilde düzenlendiğini görelim:

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir?

 

Cinsel taciz suçunun cezası nedir? Cinsel taciz suçunun cezası; mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Ancak suçun çoğua karşı işlenmesi halinde ceza 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası olarak düzenlenmiştir.

cinsel taciz suçunun cezası

Bu yazımız ile birlikte sosyal medya üzerinden tehdit başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Hangi Davranışlar Cinsel Tacize Girer?

Hangi davranışlar cinsel tacize girer? Hangi davranışların cinsel taciz suçu kapsamına girdiği konusunda kanunda bir açıklık olmamasına rağmen; sözlü, yazılı fiillerle veya beden hareketleriyle, mağdurun vücuduna temas içermeyen, cinsel arzuları tatmine yönelik davranışların tamamı cinsel tacize girer.

Kısaca özetleyecek olursak; vücut dokunulmazlığını ihlal niteliği taşımayan ve mağdura rahatsızlık veren bir boyuta ulaşan her türlü cinsel davranış cinsel taciz suçu olarak değerlendirilmelidir.

Bu davranışlara örnek verecek olursak; ıslık çalmak, cinsel organını göstermek, her türlü iletişim aracıyla cinsel içerikli yazılar göndermek, el kol işaretleri ile cinsel ilişkide bulunmayı önermek, soyunmak gibi hareketler ile söz ve davranışlar cinsel taciz suçunu oluşturabilir.

Suçun internetten işlenmesi halinde ise; cinsel amaçla internetten laf atmak, cinsel ilişkiyi çağrıştırıcı emoji göndermek, cinsel organının resmini çekip atmak, ilişki teklif etmek, birlikte olmaya davet etmek, ahlak dışı imalarda bulunmak ve her tülü sapkınca söz ve davranış cinsel taciz suçu kapsamdadır.

İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Cinsel Taciz Suçu

Türk Ceza Kanunun 105. Maddesinde ele alınan Cinsel Taciz suçunun sosyal medya veya herhangi bir internet platformu üzerinden gönderilen iletilerle işlenmesi mümkündür. Cinsel taciz suçu, serbest hareketli bir suç olduğu için telefonla, internet üzerinden ve sair bilişim sistemi aracılığıyla işlenebilecektir. Örneğin; Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapma; İnstagram, twitter, facebook ve whatsapp üzerinden mesajlar atmak bu kapsamdadır. Sosyal medya aracılığıyla işlenen cinsel taciz suçu da yukarıda sayılan kanun maddesi gereğince cezalandırılır.

Yani internetten tacizin cezası; mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezsıdır. Suçun çocuğa karşı işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılır.

internet üzerinden cinsel taciz suçu
internet üzerinden cinsel taciz suçu

Cinsel taciz olarak nitelendirilebilecek davranışlar, sözle, yazıyla, hareketle ve teşhircilik suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu anlamda suç, bir nevi sanal taciz suçu olmaktadır. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu’nun 105/2-d maddesinde tanımlanan “Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle” işlenmesi, yani telefonca cinsel taciz, mesajla cinsel taciz, sosyal medya aracılığıyla cinsel taciz suçlarında ceza; kanunda belirtildiği şekilde 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

Konu ile alakalı olması nedeniyle bilişim avukatı sayfamızı ziyaret ederek bilişim hukuku hakkında detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Suçun Türk Ceza Kanunu 105. maddede ele alınan genel hükmüne göre cinsel taciz suçuna sebebiyet veren eylem 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

Fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde ise 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına karar verilir. Kanun koyucu burada çocuğu korumuş, küçük yaştaki bir çocuğun savunmasızlığından yola çıkarak faile verilecek olan cezayı artırmıştır.

Aynı maddenin İkinci fıkrasında suçun nitelikli hali düzenlenmiştir. Buna göre; ‘Suçun ‘Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle’ işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.’

Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle” cinsel taciz suçu işlendiğinde fail 4.5 aydan 3 yıla kadar cezalandırılacaktır. Elektronik haberleşme araçlarının kapsamına her türlü sosyal medya, uygulama veya internetten diğer yöntemlerle (örneğin, e-posta) yapılan yazışmalar girmektedir.

Cinsel Taciz Suçunun Maddi Unsurları

Erkek veya kadın fark etmeksizin herkes cinsel taciz suçunun faili olabilir. Taciz suçunun oluşması için failin erkek olması gibi bir zorunluluk yoktur. Tabii surette bayanlar da bu suçun faili olabilir. Aynı şekilde mağdurun da erkek veya kadın olması mümkündür. Erkeklere karşı da cinsel taciz suçu işlenebilir. Hatta suç, aynı cinsteki kişiye karşı da işlenebilir. Erkeğin erkeğe, kadının kadına karşı işlemesi de mümkündür. Suçun, çocuğa karşı işlenmesi suçun ağırlaştırılmış haldir.

Suçun Mağduru Savcılığa Şikayette Bulunmak Zorunda Mıdır?

Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikâyetine bağlıdır. Dolayısıyla suç, 6 ay içinde mağdur tarafından yetkili makamlara bildirilmelidir. Ancak suçun nitelikli halleri söz konusu ise ilgili makamlarca re’sen soruşturma ve kovuşturma işlemleri yapılabilir.

Suçun ‘Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle’ işlenmesi nitelikli hal sayıldığı için internet üzerinden işlenen suçlar re’sen soruşturulacaktır.

Cinsel Taciz Suçunun Zamanaşımı

Cinsel taciz suçu zamanaşımı ne kadardır? Cinsel taciz suçu zamanaşımı; fail ve fiilin öğrenilmesinden itibaren 8 yıldır. 8 yıl içerisinde soruşturma başlatılmadığı takdirde suç dava zamanşımına uğrar. Fiil, cinsel taciz suçunu oluşturan eylem, fail ise bu eylemi gerçekleştiren kişidir.

Cinsel Taciz Suçunun Cinsel Saldırı Boyutuna Varması

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etmek cinsel taciz suçunu oluştururken, bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal ederek cinsel amaçlarla onun bedenine fiziksel temasta bulunulmak cinsel saldırı suçuna sebebiyet verecektir. Bu halde eylem artık daha farklı bir şekle bürünecek ve ayrı bir ceza gerektirecektir. Cinsel saldırı suçunda ‘fiziksel temas’ arandığı için bu suçun internet üzerinden işlenmesi pek mümkün değildir. Zira sanal alemde ortada somut bir temas bulunmamaktadır.

Bu yazımız ile birlikte ilgili olması nedeniyle sosyal medya hakaret davası başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Hangi Davranışlar Cinsel Tacize Girer?

Hangi davranışlar cinsel tacize girer? Kanunda açıkça belirtildiği üzere; sözlü, yazılı fiillerle veya beden hareketleriyle, mağdurun vücuduna temas içermeyen, cinsel arzuları tatmine yönelik her türlü davranış cinsel tacize girer.

Ancak  Eylemin cinsel amaçla işlenip işlenmediği ya da hangi fiilin cinsel taciz suçunu oluşturacağı somut olayın özelliklerine göre hâkim tarafından takdir edilecektir. Nitekim yargısal kararlarda cinsel taciz olarak sayılan suçlar şu örnekler verilebilir;

 • Telefonla kısa aralıklarla arayıp; “evinin önündeyim, dışarı çık, seni maddi ve manevi tatmin edeceğim,”
 • “Seni seviyorum, evlenmek istiyorum,” demek,
 • Mağdurun yüzüne; “seni ve aileni tanıyorum, arabaya bin, gideceğin yere bırakayım, sana kötülük yapmam” şeklinde sözler söylemek,
 • “Konuşmak ister misin, numarayı çaldır, istemezsen kimsenin haberi olmaz” içerikli mesajlar göndermek cinsel taciz olarak kabul edilmiştir.

Yazımızın konusu olan cinsel taciz suçu bazen özel hayatın gizliliğini ihlal kapsamına da girebilmektedir. Bu konuda yazmış olduğumuz makaleyi de okuyabilirsiniz.

Cinsel Taciz Suçu Uzlaşmaya Tabi midir?

Cinsel taciz suçu uzlaşmaya tabi mi? Cinsel taciz suçu, şikayete bağlı suçlardan olup, bu suç için uzlaşma hükümleri uygulanamaz.

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçu Yargıtay Kararları

Aşağıda cinsel taciz suçu yargıtay kararları ile ilgili bazı örnek kararlar verilmiştir.

 1. Sanığın cinsel taciz eylemini whatsapp uygulamasından gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında; kurulan hükümde cezanın TCK’nın 105/2-d maddesi ile artırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi – Karar : 2021/29433).
 2. Sanığın, mağdura yönelik 2014 yılı Temmuz ayında başlayan cinsel taciz eylemlerini, facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde açtığı hesaplardan mesaj göndermek suretiyle gerçekleştirdiği anlaşılmakla, sanığa hükmedilen cezada, 6545 sayılı Kanunun 61. maddesi ile değiştirilen ve suç tarihinde yürürlükte bulunan TCK’nın 105/2-d madde, fıkra ve bendi gereğince ½ oranında artırım yapılması gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde cinsel taciz suçundan dolayı eksik ceza tayini bozma nedenidir (Yargıtay 12. Ceza Dairesi – Karar : 2019/7225).
 3. Katılan mağdurun aşamalardaki anlatımları, mahkemenin kabulü ile tüm dosya içeriğine göre, sanığın değişik tarihlerde on üç yaşındaki katılan mağdura yönelik internet üzerinden cinsel içerikli yazışmalar yapma ve msn üzerinden gerçekleştirilen görüntülü görüşme sırasında cinsel organını gösterme şeklindeki eylemlerinin katılan mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyip bedensel temas içermemesi sebebiyle zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek bu suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 14. Ceza Dairesi-Karar: 2020/5046).
 4. Suça sürüklenen çocuğun müştekiye internet üzerinden “sana aşığım, gece gündüz seni düşünüyorum, sen benim çocuklarımın annesi olman lazım” şeklinde mesaj atmak suretiyle rahatsız ettiği şeklinde iddia ve kabul olunan olayda, eylemin, TCK’nın 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 4. Ceza Dairesi-K.2020/3102).
 5. Sanığın, internet üzerinden irtibat kurduğu on bir yaşındaki mağdureye kendisini kız çocuğu olarak tanıtmak suretiyle kandırıp cinsel içerikli görüşmeler yaptığı ve onu ikna ederek kamera karşısında soyunmasını sağladığı olayda, herhangi bir görüntü kaydı ile depolama işleminin de yapılmadığı nazara alındığında mevcut haliyle bedensel temas içermeyen eylemlerin zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek 5237 sayılı TCK’nın 105/1, 43. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerekirken, suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek çocuğun cinsel istismarı suçundan mahkumiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir (Yargıtay 14. Ceza Dairesi Karar: 2020/173).
 6. Sanık hakkında zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Mağdurların aşamalardaki beyanları, savunma ve tüm dosya içeriği nazara alındığında olay günü kendisini kadın şarkıcı olarak tanıtan sanığın, internet ortamında tanıştığı on beş yaşından küçük mağdurelerle yaptığı sohbet sırasında kıyafetlerini çıkarmalarını isteyip, yarı çıplak halde izlemek şeklindeki eyleminin bedensel temas içermemesi nedeniyle zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilerek bu suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm kurulması, bozma nedenidir (Yargıtay 14. Ceza Dairesi-Karar: 2020/4718).
 7. “…Sanığın, ilgi duyduğu katılanın istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen, ısrarla evlenme teklif etmesi, sosyal medya ortamından ve telefon aracılığı ile sevgi içerikli mesajlar göndermesi karşısında, eylemlerinin TCK’nın 105/1-2-d ve 43. maddelerinde tanımlanan zincirleme cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,
 8. Kanuna aykırı, sanık …’in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA…”(Yargıtay 18. Ceza Dairesi  2016/5954 E.  2018/3396 K.)
 9.  …Bu durumda sanık ile mağdurenin yaşları ve konumları, önceki ilişkilerinin niteliği, yakınlaşma biçimi, sarf ettiği sözlerin içeriği ve yeri, reddedildiği ve kabul görme olasılığı bulunmadığı halde evlenme isteğini ve beğeni ifadelerin rahatsız edici şekilde sırnaşıkça tekrarlaması birlikte değerlendirildiğinde cinsel amaçla ahlak temizliğine aykırı söz ve davranışlarla rahatsız ettiği ve bu sebeplerle somut olayda cinsel taciz suçunu tüm unsurlarıyla oluşturduğunun kabulünde zorunluluk vardır…”(Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/10326 E. 2018/1192 K.)
 10.  “…Uyuşmazlık; sanığa atılı cinsel taciz suçunun unsurları itibarıyla sabit olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir. Cinsel taciz suçunun maddi unsuru, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etmektir. Suçun manevi unsuru ise kast olup, failin cinsel amaç gütmesi, başka bir ifadeyle cinsel arzu ve isteklerini tatmin maksadıyla hareket etmesi gerekmektedir. Sanığın katılan mağdureye gönderdiği mesajlarda cinselliğine yönelik rahatsız edici bir sözün sarf edilememesi ve süresi, içeriklerinden ilk 4 mesajın karşılıklı olduğunun anlaşılması, tarafların konumları, sanığın arkadaşlık kurma isteğini başka bir kaba veya rahatsız edici davranışla gerçekleştirdiğine ilişkin iddia veya kanıtın bulunmaması, tanışma ve arkadaşlık isteği mağdure tarafından kabul edilmeyen sanığın girişimine hemen son vermesi hususları birlikte değerlendirildiğinde sanığa atılı cinsel taciz suçunun unsurlarının oluşmadığının kabulü gerekir…”(Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2017/14-668 K. 2020/141 T. 27.2.2020)

Sonuç Olarak;

Nitelikli hal olarak sayılmasından dolayı internet ve sosyal medya üzerinden işlenen cinsel taciz suçları re’sen soruşturmaya tabidir. Soruşturma ve kovuşturma işlemleri savcılık tarafından re’sen yapılacaktır. Şikayette bulunma zorunluluğu yoktur. Ancak yine de Cinsel Taciz Suçunun mağduru olan herkes ilgili makamlara zamanaşımı olan 8 yıl içerisinde şikayette bulunabilecektir. Bu konuda bir ceza avukatı desteğiyle yola çıkmanız yararınıza olacaktır. İstenilen irtibatın sağlanmaması halinde mesai saatleri içerisinde bizimle iletişime geçmeniz mümkündür.

Bu makalemiz ile birlikte kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir