Bilişim Hukuku

Bilişim Avukatı Ankara

bilişim avukatı

Bu yazı günümüzün trend hukuk dallarından biri olan bilişim hukuku ve bilişim avukatı konusunu tüm yönleri ile ele almaktadır. Günümüzde hızla gelişen teknoloji, insan hayatını kolaylaştırmakla beraber bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Her nekadar hayatlarımız kolaylaşsa da gelişmeler bilişim hukuku yönünden ortaya çıkan bir takım suçları ve bu suçlara bağlı olarak bir bilişim avukatı ihtiyacını doğurmuştur. Bu yazı bilişim teknolojileri ile işlenen suçlar ve bu suçlara bağlı olarak hukuki gelişmelerin ne şekilde yönlenmesi gerektiğini ele almaya çalışacaktır. Bilişim avukatları dijital dünyadaki gelişmelere karşılık adaletin en uygun şekilde sağlanması hususunda sizlere yol gösterirler.

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku; bilgi teknolojilerinin kötüye kullanımı ile insanlara zarar verme, aldatma, dolandırma veya daha başka şekilde doğabilecek olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması / telafi edilmesi amacıyla ortaya çıkmış bir hukuk dalıdır. Diğer hukuk dalları ile iç içe geçmiş ve kapsamı her geçen gün daha da genişleyen bir daldır. Bu nedenle bir bilişim hukuku avukatı bilişim yolu ile işlenen suçları ele alırken ceza hukuku, boşanma hukuku, vergi hukuku v.b. gibi konuları da birlikte değerlendirmek durumundadır.

Bu konuya bir kaç örnek verecek olursak; Türk Ceza Kanunu’nda cinsel taciz suçuna ilişkin tanım olmakla birlikte son zamanlarda bu suçun sanal ortamda, sosyal medya veya bilişim araçları ile işlenmesi halinde sanal cinsel taciz suçu oluşmuştur. Bu da kanun yapıcının bu suç tanımına yeni  maddeler ilave etmesine neden olmuştur. Bir başka örneği de şu şekilde verebiliriz. Boşanma davalarında çokça yaşanan sosyal medya paylaşımlarının, örneğin whatsapp kayıtlarının boşanma davasında delil olup olamayacağı gibi konular çokça sorulan sorular kapsamına girmektedir. Her nekadar ilk örneğe bir ceza avukatı ve ikinci örneğe bir boşanma avukatı olarak bakılsa da bilişim hukuku avukatı olarak konunun diğer yönleri de ele alınmalıdır.  Bu nedenle bilişim hukuku güncel kanununlarımızın neredeyse tamamında etkili olmuş ve iç içe geçmiş bir yapıya dönüşmüş diyebiliriz.

Ayrıca bilişim hukuku hakkında daha farklı bir bilgiye BTK’nın bilişim hukuku sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bilişim Suçları Nelerdir?

Teknolojinin kötüye kullanımı ile birlikte gelişen çeşitli eylemler, bilişim yoluyla işlenen suçlar kapsamına girmektedir. Bu suçlarda bilgisayar ve bilişim teknolojileri kullanılmaktadır. Peki bilişim yoluyla işlenen suçlar nelerdir? Bilişim suçları nelerdir? Bilişim suçları;

 • Hacking (Bilgisayar Korsanılığı),
 • Veri Hırsızlığı ve Sızmalar,
 • Kimlik Hırsızlığı,
 • Phising,
 • Ransomware Saldırıları (Fidye Yazılımları),
 • Sosyal Mühendislik,
 • Bilişim Dolandırıcılığı,
 • Siber Casusluk,
 • Siber Taciz ve Tehdit,
 • Çocuk İstismarı,
 • Terörist Faaliyetler,
 • Çocuk Pornografisi,
 • Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması,
 • Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanımı
 • Yasadışı Yayınlar

V.b. suçlar örnek gösterilebilir.

bilişim suçları nelerdir
bilişim suçları nelerdir

Bu tür suçlar genel olarak gelişmiş teknolojiler kullanılara işlenir ve tespiti her zaman kolaylıkla mümkün olmayabilir. Bu nedenle bir uzman bir bilişim hukuku avukatı ile suçun önlenmesi ve mağduriyetin giderilmesi adına yola çıkmanız tavsiye edilmektedir.

Bilişim Avukatı

Bilişim avukatı, dijital dünyadaki gelişmelerle birlikte artık çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu ünvana sahip olabilmek, sadece bir hukuk fakültesini bitirmekle tam olarak kazanılabilecek bir konu değildir. Beraberinde bazı sertifikalar, güncel gelişmeleri takip etme, iş deneyimi, teknoloji ve bilişim bilgisinin de kazanılmasını ve bu bilgilerin sürekli güncel tutulmasını da gerektirir. Bir bilişim avukatı aşağıda sayılan konularda gerekli eğitimleri almış olmaları önemlidir.

bilişim avukatı

Bilişim Hukuku Uzmanlığı Eğitimleri

Bir bilişim avuatı, bilişim hukuku konusunda müvekkillerine hizmet verebilmek için bilişim dünyasını anlamalı ve kendini bu konuda geliştirmelidir. Bu anlamda; bilişim hukukunun temel kavramlarını, dijital hakları, siber suçları ve veri koruma yasalarını bilmeli ve bu konulardaki mevzuatı takip edebilmek için sürekli olarak kendini geliştirmelidir.

Teknoloji ve Bilişim Bilgisi

Bilişim avukatı; bilişim hukukunda gerekli hizmeti verebilmek için bilişim ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı ve siber güvenlik, bilgisayar bilimleri ve diğer teknik konuları hukuken harmanlayacak şekilde bilgiye sahip olmalıdır.

Sertifikalar

Çeşitli dönemlerde barolar veya diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen;  sertifika programlarını almak uzmanlık seviyesinin artmasında ve bilişim hukukunda etkin hizmeti vermekte önemlidir. Aynı zamanda bu konudaki bilgi ve tecrübeyi de belgelemek bir bilişim avukatı için önemlidir.

Deneyim

Bilişim hukuku çok geniş bir yelpazede ve bir çok hukuk dalı ile birlikte ele alındığından bu konuda yoğun bir şekilde ilerlemek ve deneyim kazanmak oldukça önemlidir. Çünkü sürekli gelişen ve değişen bir dünyada biliişim suçları ve suç yapıları da değişmektedir. Bu konuda bir çok örneği deneyimlemek önemlidir.

Görüleceği üzere bilişim dünyasındaki gelişmeler her geçen gün artmakta ve bununla birlikte suçlar da artmaktadır. Görüldüğü üzere en iyi bilişim avukatı ünvanına sahip olabilmek sadece bir hukuk fakültesini bitirmekle kazanılabilecek bir şey değildir. Sadece hukuki bilgi ile değil aynı zamanda bilişim dünyasındaki gelişmeleri de yakından takip etmekle alakalıdır. Bek Partners bu konuda uzman ve deneyimli ankara bilişim avukatı ile çalışmakta ve bu konuda hukuki destek sunmaktadır.

Bilişim Avukatı Ne İş Yapar?

Bilişim avukatı ne iş yapar? Bilişim avukatı; internet ve bilişim teknolojileri yoluyla işlenen suçlarda müvekkillerine hukuki destek sağlar. Belki de en genel tanım budur. Yukarıda saydığımız suçlar kapsamında bir bilişim hukuku avukatı sizlere rehberlik ederek mağduriyetinizin önüne geçmeye çalışır. Sizler adına davanızı takip eder ve en etkin çözüm yollarını bulmaya çalışır.

Bilişim Suçlarına Örnekler?

Bu bölümde avukatlarımız tarafından daha önce yazılan makalelere vurgu yapılarak bilişim suçlarına örnekler vermeye çalışacağız. Yazılacak yeni makaleler ile birlikte bu bölümü her zaman genişletmeye devam edeceğiz.

İnternet Dolandırıcılığı Suçu

Teknoloji uygulamaların ve cihazların hayatımıza hızla girmesi ile birlikte, bu konuda haksız kazanç elde etmeye çalışan insanlar hileli hareketlerle  mağduru kandırarak amaçlarına ulaşabilmektedirler. Bu anlamda bilişim sistemleri kullanılmaktadır. Dolandırıcılık suçunun bilişim sistemleri ile birlikte işlenmesi ile birlikte Türk Ceza Kanunu uyarınca ceza arttırılarak verilmektedir.

Bu konuda daha detaylı bilgi ve makalemize erişmek için internet dolandırıcılğı suçu makalemizi inceleyebilirsiniz.

İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Cinsel Taciz Suçu

Cinsel taciz suçu TCK 105. madde de ele alınmıştır. Cinsel taciz suçunun sosyal medya veya herhangi bir internet platformu üzerinden gönderilen iletilerle de işlenmesi mümkündür. Bu tür durumlarda suçlu hakkında verilecek ceza yarı oranında arttırılarak verilmektedir.

Konunun daha ayrıntılı örneği ve açıklamaları için internet ve sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçu başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya ele Geçirme Suçu

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 136. Maddesinde düzenlenmiştir. Kişisel verilerin izinsiz kullanılması ile oluşan bu suç bilişim suçları kapsamında değerlendirilmektedir.

Sizlerde konu hakkında daha detaylı bilgi için Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu Türk Ceza Kanunu madde 134 de düzenlenmiştir. Buna göre bu suçu işleyenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istenebilmektedir. Ancak maddenin 2. fıkrasında; kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ifşa edilen bu verilerin basın veya yayın yoluyla yayılması halinde de aynı cezaya hükmolunur, hükmü bulunmaktadır.

Görüleceği üzere özel hayatın gizliliği suçu da bilişim suçları kapsamında yeniden değerlendirilmiş ve ele alınmıştır.

 Bilişim suçları hakkında daha çok fazla örnek verilebilir. Şu an itibariyle bu örnekleri verebiliriz.

Sonuç

Bilişim Hukuku gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza girmiş bir kavramdır. Aynı zamanda diğer hukuki kavramlarla birlikte ele alınmak durumundadır. Bu nedenle konusunda uzman ve yukarıda saydığımız özelliklere sahip bir bilişim avukatı ile hukuki ihtilaflarınıza çözüm aramanız yararınıza olacaktır.