Avukat Enes Burak Özdemir

Avukat Enes Burak Özdemir, Bek Partners Hukuk ve Danışmanlık Ofisi kurucu avukatlarındandır. Avukatımız aile ve boşanma davaları, idare hukuku, borçlar hukuku, vergi hukuku ve idare hukuku davalarında uzmandır.

Uzmanlık Alanları

  • Vergi Hukuku
  • Aile ve Boşanma Hukuku
  • İdare Hukuku
  • Vergi Hukuku
  • Borçlar Hukuku

Makaleleri

yapı ruhsatı
İdare Hukuku

Yapı Ruhsatı ve Ruhsata Aykırılık

Yapı ruhsatı, bir yapının inşa edilmesi veya yeniden yapılandırılması için resmi izin belgesidir. Yapı ruhsatı almak için öncelikle ilgili belediyeye başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu süreçte ...
Read More →
idari yargılama usulünde dava açma süreleri
İdare Hukuku

İdari Yargılama Usulünde Dava Açma Süreleri

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 125. maddesinde idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu kurala bağlanmıştır. Ancak  idarenin işlem ve eylemlerine karşı süre ...
Read More →
kamu ihale kanunu
İdare Hukuku

Kamu İhale Kanunu ve Merak Edilen Tüm Konular

Kamu ihaleleri, devletin ve kamu kurumlarının mal, hizmet, veya yapım işlerini ihale usulleriyle satın alması sürecini içerir. Bu kompleks süreçte, birçok yasal düzenlemeye uyum sağlamak ...
Read More →
eş durumu tayini
İdare Hukuku

Eş Durumu Tayini ve Şartları

Memurların eş durumu tayini konusunda yaşabilecek negatif sonuçlar idare hukuku kapsamında ele alınmaktadır. Bu yazımızda konu hakkında merak edilenleri açıklamaya çalıştık. Toplumun temel birimi olan ...
Read More →
memur disiplin cezaları
İdare Hukuku

Memur Disiplin Cezaları

Memur disiplin cezaları; kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği  ödevleri yurt içinde veya dışında ...
Read More →
pasaport tahdit kaldırma
İdare Hukuku

Pasaport Tahdit Kaldırma

Seyahat hürriyeti, kişinin bir yerden bir yere istediği şekilde gidebilmesi, serbestçe dolaşabilmesi olarak tanımlanan temel insan haklarından biridir.  Ancak bazı durumlarda seyahat hakkının kısıtlanması söz ...
Read More →
ankara boşanma avukatı
Aile ve Boşanma Davaları

Ankara Boşanma Avukatı

Boşanma sürecinde çok önemli bir yeri bulunan boşanma avukatı ve avukat seçerken dikkat edilecek hususları konu alan makalemiz.
Read More →
kira uyarlama davası
Borçlar Hukuku

Kira Uyarlama Davası

Ülkemizin son zamanlardaki trend sorunu kira uyarlama davası, Dava için yapılabilecekler, şartları, süresi ve tüm yönleri açıklanmıştır.
Read More →
babalık davası
Aile ve Boşanma Davaları

Babalık Davası

Babalık davası çocuk ile baba arasındaki soybağının hakim hükmüyle kurulmasıdır. Türk Medeni Kanunu 301 ile 304. maddeler arasında bu konuda düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yazımızda babalığın ...
Read More →