Ceza Hukuku

Ceza Avukatı Ankara

Ceza avukatı; ceza hukuku kapsamına giren suçlarda uzmanlaşmış kişilerdir. Günlük yaşantımızda bilerek veya bilmeyerek bir suçun faili ya da mağduru olabiliriz. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda, mağduriyetimizin giderilmesi ya da kendimzi savunabilmek için uzman ceza avukatı ile çalışmak bizi temsil etmesini isteyebiliriz. Bu yazı, ceza avukatları hakkında genel bilgiler vererek, ceza avukatı ankara için seçimi, ceza avukatının baktığı davalar, avukatlık ve dava ücretleri ve buna benzer konularda bir rehber niteliğinde hazırlanmıştır.

Ceza Avukatı Nedir?

Ceza avukatı hakkında bu kadar detaylı bir bilgiye başlamadan önce, en çok merak edilen şu soruya cevap vermek gerekir. Ceza avukatı nedir? Ceza avukatı; ceza hukuku kapsamına giren suçlarda müvekkillerini temsil eden, onlar adına savunma yaparak adil yargılama sürecini sağlamaya çalışan kişidir.

Her ne kadar hukuk sistemimiz, mevzuatlar, kanunlar ve diğer resmi kayıtlarda “ceza avukatı” şeklinde bir terim olmasa da, uzun yıllar bu konuda hizmet veren ve  bu konuda uzmanlaşmış kişiler halk arasında ceza avukatı olarak anılırlar. Hatta en iyi ceza avukatı, uzman ceza avukatı, ağır ceza avukatı, asliye ceza avukatı, ceza avukatı ankara gibi tabirlerle de anılabilirler. Genel olarak iyi veya kötü ya da en iyi konusuna karar vermek kolay değildir. Bir avukatı iyi ya da kötü yapan, ya da uzman yapan faktörleri, yani avukat seçiminde dikkat edilecek hususları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Ceza Hukuku ve Ceza Avukatlığı Arasındaki İlişki

Ceza Hukuku, insan davranışlarını, suç ve ceza kavramlarını inceleyerek bunları düzenleyen ve toplumsal düzeni korumaya çalışan bir hukuk dalıdır. Suçun maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı kanunlar yoluyla yapılarak toplumsal düzenin korunması amaçlanmıştır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde kanunun amacı şu şekilde tarif edilmiştir. “Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir” denilerek suçun türlerini, ceza ve güvenlik tedbirlerini tüm yönleri kanunun diğer maddelerinde tarif etmiştir.

Peki ceza avukatı ile bu konunun ilişkisi nasıldır? Ceza avukatı, yukarıda anıldığı gibi 5237 sayılı T.C.K kapsamında tanımlanan bu suçları işleyen veya bu suçlardan dolayı mağdur olan kişileri temsil ederek adaletin sağlanması için mücadele eden kişidir.  Bu suçlara ilişkin yargılamalar, türleri, işleniş şekli ve diğer yönleri itibariyle ağır ceza mahkemelerinde veya asliye ceza mahkemelerinde gerçekleşebilir. Ağır ceza mahkemelerine yönelik davalarda uzmanlaşmış avukatlar, ağır ceza avukatı olarak anılırken. Asliye ceza mahkemelerine yönelik davalarda uzmanlaşmış avukatlar ise asliye ceza avukatı olarak anılabilirler. Buna bağlı olarak Ankara ilinde faaliyet gösteren avukatlar için ceza avukatı ankara tabiri de kullanılabilir.

Ceza Avukatı Hangi Suçlara Bakar?

Bu konu yine Türk Ceza Kanununda 1https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5237.pdf tanımlanmıştır. Bir ceza avukatı kanunda tanımlanan ve aşağıda listesi verilen suçlara bakar:

 • Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar,
 • Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları,
 • Kişilere karşı suçlar,
 • İşkence ve eziyet,
 • Koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali,
 • Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi,
 • Çocuk düşürtme, düşürme veya kısırlaştırma,
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
 • Cinsel taciz,
 • Hürriyete Karşı Suçlar,
 • Şerefe Karşı Suçlar,
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar,
 • Malvarlığına karşı suçlar,
 • Topluma karşı suçlar,
 • Çevreye karşı suçlar,
 • Kamunun sağlığına karşı suçlar,
 • Kamu güvenine karşı suçlar,

Olarak tanımlanmıştır.

Ceza Avukatının Rolü Nedir?

Bir ceza davasında ceza avukatının rolü nedir? Ceza avukatı nelere bakar? En çok merak edilen konulardan bir tanesi de budur. Aslında burada birazdan açıklamaya çalışacağımız konu ceza avukatı, bir ceza davasına nasıl yaklaşmalı ve neleri kontrol edeceği ile ilgilidir.

Ceza yargılamalarında hakim; suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusu, önemi ve değeri, meydana gelen zararın ve tehlikenin ağırlığı, failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saiki göz önüne alarak bir karar verir. Bu kararında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasındaki temel cezayı saydığımız maddelere göre belirler. İşte bir ceza avukatı bu sayılan maddelere göre önüne gelen konuyu değerlendirerek müvekkilinin lehine olabilecek sonuçları ön plana çıkartarak bir temsil sağlamaya çalışır.  Ceza sorumluğunu artıran ve azaltan nedenleri araştırır ve buna göre bir savunma geliştirmeye çalışır. Ceza avukatı ankara için üstlenilecek rol bu anlamda önemlidir.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatı hangi davalara bakar? Bir diğer merak edilen konu da budur. Ceza avukatı, ceza hukuku kapsamında kalan  davalara bakar. Bunları başlıklar halinde özetleyecek olursak; Ceza avukatı Türk ceza kanununun 76 ila 340. maddeleri arasında sayılan suçlara bakar. Bu suçları tekrar sayarsak, bir ceza avukatı;

 • Uluslararası suçlar (ör: göçmen kaçakçılığı suçu) ,
 • Hayata karşı suçlar,
 • Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar,
 • Işkence ve eziyet,
 • Koruma, gözetim, düşürme veya kısırlaştırma,
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (cinsel taciz),
 • Hürriyete karşı suçlar (ör: Tehdit suçu),
 • Şerefe karşı suçlar, (ör: hakaret suçu)
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, (ör: Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmeve özel hayatın gizliliğini ihlal suçu)
 • Malvarlığına karşı suçlar (ör: dolandırıcılık),
 • Genel tehlike yaratan suçlar,
 • Çevreye karşı suçlar,
 • Kamunun sağlığına karşı suçlar,
 • Kamu güvenine karşı suçlar,
 • Kamu barışına karşı suçlar,
 • Ulaşım araçlarına veya sabit platformlara karşı suçlar,
 • Genel ahlaka karşı suçlar,
 • Aile düzenine karşı suçlar,
 • Ekonomi, sanayi ve ticaret ilişkin suçlar,
 • Bilişim alanında suçlar,
 • Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar,
 • Adliyeye karşı suçlar,
 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar,
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
 • Milli savunmaya karşı suçlar,
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
 • Yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar,

Kapsamında kalan suçlara bakar;

Ceza Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Ceza hukuku 2https://www.bekpartners.com/faaliyet-alanlarimiz/ceza-hukuku/ kapsamında kalan bir suç ve mağduriyetle karşı karşıya kaldığınızda konusunda uzman ceza avukatı arayışına girersiniz. Çünkü adalet arayışınızı bir avukat ile temsil ettirmek yaşayabileceğiniz mağduriyetlerin ve ileride telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçecektir. Peki ceza avukatı seçerken nelere dikkat etmek gerekir? Hangi kriterler önemlidir?

Her meslek grubunda olduğu gibi avukat arayışında da dikkat edilmesi gereken bazı önemli kriterler vardır. Fakat hayatınızı ilgilendiren bir konu olması nedeniyle ceza avukatı seçerken; avukatın deneyim ve uzmanlık alanlarına, referanslarına, iletişim becerilerine, güvenilirliğine, avukat ücretine,  bu konuda daha önce hizmet alan kişilerin yorumlarına bakmak oldukça önemlidir. Bu konuda ceza avukatı tavsiye edilen avukatlardan olması önemlidir.

Öncelikle avukata konuyu anlatıp konuya ne şekilde yaklaşacağını, süreci nasıl takip ettireceğini, size ne tür bildirimlerde bulunacağını, davayı nasıl ve nerede takip edeceğini iyice dinlemelisiniz . Bu durum avukattan avukata değişmekle beraber genel olarak sürecin ne şekilde takip edileceği önemlidir. Bu dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biridir.

Ceza Avukatı Ankara Ücreti 2023

Ceza avukatları her davaya karşı ayrı bir ücret tarifesi uygularlar. Bu genel olarak avukatın deneyim ve uzmanlığı, davanın türü, davanın zorluk derecesi gibi faktörler ücreti belirlemekte etkili olmaktadır. Ankara barosu 2023 yılı için bu konuda, tavsiye edilen en düşük ücretleri belirlemiştir. Buna göre ceza avukatı ücreti 2023 yılı için şu şekildedir: 3https://ankarabarosu.org.tr/upload/diger/aut/2023-2.pdf

Ağır Ceza Mahkemeleri Sanık Vekilliği63,000.00 TL
Ağır Ceza Mahkemeleri Müdahil Vekilliği40,500.00 TL
Asliye Ceza Mahkemesi Sanık Vekilliği53,000.00 TL
Asliye Ceza Mahkemesi Müdahil Vekilliği32,000.00 TL
Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği27,500.00 TL
Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler18,650.00 TL
Askerlik kanunları uyarınca disiplin kurullarında takip edilen davalar için27,500.00 TL

Bu tablo ceza hukuku kapsamında ağır ceza, asliye ceza, sulh ceza mahkemesi, infaz hakimliği ve diğer konular hakkında tavsiye edilen en düşük ücret tarifesidir.

Ağır Ceza Avukatı

Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan bazı suçlar ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girmektedir. Bu suçlara ilişkin avukat ihtiyacı olduğunda konusunda uzman bir ağır ceza avukatı ile temsil edilmek isteyebilirsiniz. Peki ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamındaki suçlar hangileridir, dilerseniz bunları da maddeler halinde verelim. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 4https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5235.pdf Ağır Ceza Mahkemesinin görevi başlıklı 12. maddesinde, ağır ceza avukatının bakması gereken ve ağır ceza mahkemesi kapsamında bulunan suçlar tanımlanmıştır.

kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan;

 • yağma (m. 148),
 • irtikâp (m. 250/1 ve 2),
 • resmî belgede sahtecilik (m. 204/2),
 • nitelikli dolandırıcılık (m. 158),
 • hileli iflâs (m. 161) suçları,
 • Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ve
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile
 • ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.
ağır ceza mahkemesi
ağır ceza mahkemesi

Yukarıda saydığımız suçlara bakan avukatlar da ağır ceza avukatı olarak anılırlar. Bu konuda uzmanlaşmış, yıllarını bu davalarla geçirmiş avukatlara ise en iyi ağır ceza avukatı olarak anılırlar.

Asliye Ceza Avukatı

Asliye ceza avukatı, yine 5235 sayılı kanun gereğince ağır ceza mahkemeleri ve sulh ceza hakimliği görevi dışında kalan suçlara bakar, dava ve temsil hizmeti yürütürler. Asliye ceza avukatı arayışınız için yukarıda saydığımız avukat seçerken nelere dikkat etmeli başlığı altındaki maddelere dikkat ederek seçmek önemlidir.

asliye ceza mahkemesi
asliye ceza mahkemesi

Türkiye’de ki Suç Oranları

Bu konu ceza avukatının önemi ve ceza hukuku ile doğrudan ilgili olduğu için burada ele alınmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2 Kasım 2023 tarihli, Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2020 verilerine göre; ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2020 tarihindeki kişi sayısı 2019 yılının aynı tarihine göre %8,5 azalarak 266 bin 831 olduğu belirtilmiştir.  Aşağıda bu konuyu özetleyen tabloyu görebilirsiniz. 5https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Ceza-Infaz-Kurumu-Istatistikleri-2020-37202

türkiyedeki yıllara göre suç oranları
yıllara göre suç oranları

 

Yine aynı habere göre; ceza infaz kurumunda bulunanların %96 sının erkeklerden oluştuğu, %4 ünün kadınlardan oluştuğu belirtilmiştir. Çocuk yaşta hükümlü olarak giren sayısının 1283 olduğu belirtilmiştir. Bir hak mağduriyeti yaşamama adına uzman ceza hukuku avukatı seçimi oldukça önemlidir.  Yine aynı bilgiye göre ülkemizde en çok işlenen suçların yaralama suçu ve hırsızlık suçu olduğu belirtilmiştir.

Ceza Davalarının Aşamaları Nelerdir?

Ceza davalarında süreç; soruşturma, kovuşturma, istinaf, temyiz olarak dört aşama bulunur. Bunlar davanın  seyrine göre farklılık gösterebileceği gibi, cezanın kesinleşmesinden sonra infaz aşaması da bu sürece dahil edilebilir.

Sonuç

Bek Partners, ceza hukuku konusunda uzman ve deneyimli bir kadro ile hizmet vermektedir. Ceza avukatı Ankara olarak müvekkil odaklı çalışmalar ile tavsiye edilen ceza avukatı ünvanına sahiptir.  Ceza davalarında süreç uzun ve yorucu olabilmektedir. Bu süreci tek başınıza yönetmeye çalışmak sizi yorabileceği gibi bir hak mağduriyetine de neden olabilmektedir. Bu nedenle uzman bir ceza avukatı danışmanlığı ile yola çıkmanız ve bu konuda hizmet almanız önemlidir. Avukat arayışınız için ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Makalelerimiz

Uyuşturucu madde ticareti suçu, cezası ve nitelikli halleri