İş Hukuku

iş hukuku avukatı

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen ve çalışma hayatıyla ilgili hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. İş hukuku, işçi haklarını korurken işverenin sorumluluklarını da belirler. İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen sözleşmeler, çalışma saatleri, ücretlendirme, izinler, iş güvenliği, işe iade davaları gibi konular iş hukukunun kapsamındadır. İş hukuku, hem işçilerin hem de işverenlerin çıkarlarını dengeleyerek adil bir çalışma ortamı sağlamayı hedefler.

İş Hukuku Kapsamındaki Kanunlar

İş hukuku konusu çok farklı kanunlara tabi olabilse de, genel olarak Hukuk sistemimizde yer alan temel kanunlar şunlardır:

 1.  4857 sayılı İş Kanunu: Türkiye’de işçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen temel kanun İş Kanunu’dur. İşçilerin hakları, çalışma süreleri, ücretler, izinler, iş güvencesi ve diğer işçi hakları bu kanun kapsamında yer alır.
 2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu: İş sözleşmesiyle ilgili hükümler Türk Borçlar Kanunu’nda yer alır. Bu kanun, işçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmelerindeki hak ve yükümlülükleri düzenler.
 3. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu: İşçilerin sağlığı ve güvenliğiyle ilgili düzenlemeleri içeren bir kanundur. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, risk değerlendirmeleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi konuları düzenler.
 4. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu: İşsizlik sigortası ile ilgili hükümleri içeren bir kanundur. İşsiz kalan işçilere maddi destek sağlamayı amaçlar.
 5. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: İşçi sendikalarının ve toplu iş sözleşmelerinin düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlayan bir kanundur. İşçi sendikalarının hakları, toplu pazarlık süreci ve işçi grevleri gibi konuları içerir.

Bu kanunlar iş hukukunun temelini oluşturur ve işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenler. İş hukuku avukatı, bu kanunları iyi bilmeli ve müvekkillerine bu kanunlar çerçevesinde danışmanlık yapmalıdır.

İş Hukuku

Türk Hukuk sisteminde “iş hukuku”, iş ilişkileriyle ilgili hukuki düzenlemeleri içeren bir alt dal olarak kabul edilir. İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, işçi hakları ve işveren sorumlulukları gibi konuları kapsar. İş hukukunda yer alan bazı temel konular şunlardır:

 1.  İş Sözleşmesi: İşçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir sözleşmedir. İş sözleşmesi, tarafların haklarını, sorumluluklarını ve çalışma koşullarını belirler.
 2. İşçi Hakları: İşçinin çalışma saatleri, ücreti, izinleri, sosyal hakları, iş güvenliği ve sağlığı gibi konuları kapsar. İşçinin adil bir ücret alması, insanca çalışma koşullarına sahip olması ve iş güvencesine sahip olması gibi haklar işçi hakları arasında yer alır.
 3. İşveren Sorumlulukları: İşverenin işçiye sağlaması gereken haklar ve yükümlülükler bu başlık altında yer alır. İşveren, işçinin güvenliğini sağlamak, adil ücret ödemek, sosyal hakları sağlamak gibi sorumluluklara sahiptir.
 4. İşe İade Davaları: İşçinin haksız yere işten çıkarılması durumunda, işe iade davası açılabilir. Bu dava, işverenin haksız işten çıkarmayı kanıtlaması gerektiği bir süreci içerir.
 5. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: İş kazaları ve meslek hastalıkları durumunda, işçinin tazminat talepleri ve işverenin sorumluluğu bu kapsamda değerlendirilir.

İş Hukuku Avukatı

İş hukuku avukatı, iş hukuku alanında uzmanlaşmış ve deneyim sahibi olmalıdır. İş hukuku konusunda faaliyet gösteren bir avukatının aşağıdaki özelliklere sahip olması önemlidir:

 1.  İş Hukuku Bilgisi: İş hukuku alanında güçlü bir bilgi birikimine sahip olmalı ve işçi hakları, işveren sorumlulukları, iş sözleşmeleri ve ilgili yasal düzenlemeler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalıdır.
 2. Deneyim: İş hukuku davalarında deneyimli olmalı ve benzer durumları başarıyla ele almış olmalıdır. Bu, müvekkillerine daha iyi hizmet verebilme yeteneğini artırır.
 3. İletişim Becerileri: İş hukuku avukatının etkili iletişim becerilerine sahip olması önemlidir. Müvekkillerin haklarını koruyabilmesi için açık ve net bir şekilde iletişim kurabilmelidir.
 4. Müzakere Yeteneği: İş hukuku avukatı, müvekkillerine müzakerelerde rehberlik edebilmeli ve adil sonuçlar elde edebilmek için etkili müzakere becerilerine sahip olmalıdır.

Avukat Seçimi

İş hukuku avukatı seçerken aşağıdaki faktörlere dikkat etmek önemlidir:

1.  Uzmanlık ve Deneyim: İş hukuku alanında uzmanlaşmış ve deneyim sahibi bir avukat seçmek önemlidir. Daha önce benzer davaları başarıyla ele almış bir avukat, müvekkilin haklarını koruma konusunda daha etkili olabilir.
2.  Referanslar ve İncelemeler: Avukatın daha önceki müvekkillerinin referanslarını veya incelemelerini kontrol etmek, avukatın kalitesi ve yetenekleri hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar.
3.  İletişim ve İlgilenme: Avukatınızla etkili iletişim kurabilmek ve size karşı ilgi göstermesi önemlidir. İş hukuku davaları zaman alıcı olabilir, bu nedenle avukatınızla iyi bir iletişim ve işbirliği içinde olmanız önemlidir.
4.  Ücretlendirme: Avukatın ücretlendirme politikasını ve masrafları açıkça belirlemesi önemlidir. Ücretlerinizi ve maliyetleri önceden anlamak, sürpriz masraflardan kaçınmanıza yardımcı olur.

İş Hukuku Alanındaki Makalelerimiz

Mobbing Davası
İşsizlik Maaşı