Av. Kerim Akdolu

Avukat Kerim Akdolu, Bek Partners Hukuk ve Danışmanlık Ofisi kurucu avukatlarındandır. Avukatımız ceza hukuk, iş hukuku, vergi hukuku, idare hukuku ile trafik ve sigorta hukuku davalarında uzmandır.

görevi kötüye kullanma suçu

Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ciddi bir suç türüdür. Bu suçun ne anlama geldiği, hangi durumlarda işlendiği ve muhtemel cezaları konusunda doğru bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. Ayrıca, bu suçun uzlaşmaya tabi olup olmadığı ve hangi mahkemede görüldüğü gibi konular da merak edilmektedir. Bu yazıda, görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili tüm […]

Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası Read More »

zimmet suçu

Zimmet Suçu Cezası ve Nitelikli Halleri

Zimmet suçu, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanan bir eylemdir. Bu suçun cezası, işlenen suçun niteliğine ve miktarına göre değişiklik gösterebilir. Zimmet suçunun unsurları, etkin pişmanlık durumu, avukatlık süreci ve diğer yönleriyle birlikte ele alınması gereken önemli konulardan biridir. Ayrıca, zimmet suçu kapsamında miktarın önemi, uzlaşma imkanı, zaman aşımı süresi, ihmali ve taksirli davranışlar gibi

Zimmet Suçu Cezası ve Nitelikli Halleri Read More »

anayasa mahkemesine bireysel başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Devletin amaçlarından biri, “temel hak ve özgürlükleri sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak” olduğuna göre, bu özgürlüklerin en başta kamu gücü tarafından ihlal edilmesini önlemek, temel hak ve özgürlük ihlallerini ortadan kaldırmak veya bu ihlalleri müeyyideye bağlamak da “insan haklarına saygılı” bir “hukuk devletinin” temel amaç

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Read More »

uyuşturucu avukatı

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası

Bu yazımızda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188 ve devamı maddelerinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu tüm yönleriyle ele alınacaktır. Bu konuda en çok merak edilen konular olan suçun cezası, maddi unsurları, suça yardım, etkin pişmanlık, zamanaşımı, dilekçeler ve uyuşturucu avukatı Ankara gibi sorulara cevaplar verilmeye çalışılacaktır. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ve Cezası Read More »

avrupa insan hakları mahkemesine bireysel başvuru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru, ülkemizinde altında imzasının bulunduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda başvurulabilecek bir yargı yoludur. Elbette bu başvurunun belli şartları ve takip edilmesi gereken bir süreci vardır. Bu yazımızda AİHM bireysel başvuru konusu tüm detayları ile birlikte ele alınacak olup başvuru süreci

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Read More »