Av. Enes Burak Özdemir

Avukat Enes Burak Özdemir, Bek Partners Hukuk ve Danışmanlık Ofisi kurucu avukatlarındandır. Avukatımız, aile ve boşanma davaları, ceza hukuku, idare hukuku, gayrimenkul hukuku davalarında uzman ve deneyimlidir. 2018 yılında başlamış olduğu avukatlık mesleğini ilgi, tecrübe ve deneyimleri ile devam etmektedir.

yapı ruhsatı

Yapı Ruhsatı ve Ruhsata Aykırılık

Yapı ruhsatı, bir yapının inşa edilmesi veya yeniden yapılandırılması için resmi izin belgesidir. Yapı ruhsatı almak için öncelikle ilgili belediyeye başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu süreçte gerekli belgeleri tamamlamanız ve proje detaylarını sunmanız gerekmektedir. Yapı ruhsatı, inşaat sürecinde yasal zorunluluk olduğu gibi, güvenlik ve yapı standartları açısından da büyük önem taşır. Yapı ruhsatı almadan yapılacak inşaatlar […]

Yapı Ruhsatı ve Ruhsata Aykırılık Read More »

idari yargılama usulünde dava açma süreleri

İdari Yargılama Usulünde Dava Açma Süreleri

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 125. maddesinde idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu kurala bağlanmıştır. Ancak  idarenin işlem ve eylemlerine karşı süre sınırlaması olmaksızın yargı yolunun açık olması idarenin işleyişi açısından sorunlara yol açabilir. Bu nedenle İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda dava açma hakkı belirli sürelerle sınırlandırılmıştır. Davanın esasında ne derece haklı olunursa

İdari Yargılama Usulünde Dava Açma Süreleri Read More »

kamu ihale kanunu

Kamu İhale Kanunu ve Merak Edilen Tüm Konular

Kamu ihaleleri, devletin ve kamu kurumlarının mal, hizmet, veya yapım işlerini ihale usulleriyle satın alması sürecini içerir. Bu kompleks süreçte, birçok yasal düzenlemeye uyum sağlamak ve olası hukuki sorunlara karşı hazırlıklı olmak, iş sürekliliği ve hukuki güvence açısından kritik öneme sahiptir. İşte bu noktada devreye giren profesyonellerden biri de “kamu ihale avukatları”dır. Kamu ihale avukatı, müvekkillerine bu özel hukuki alanda rehberlik eder, ihale süreçlerini yönetir ve olası hukuki risklere karşı koruma sağlar. Bu makalede, kamu ihale kanunu, kamu ihale avukatının rolü, uzmanlıkları, ve kamu ihale sürecindeki önemi ele alınacaktır.

Kamu İhale Kanunu ve Merak Edilen Tüm Konular Read More »

eş durumu tayini

Eş Durumu Tayini ve Şartları

Memurların eş durumu tayini konusunda yaşabilecek negatif sonuçlar idare hukuku kapsamında ele alınmaktadır. Bu yazımızda konu hakkında merak edilenleri açıklamaya çalıştık. Toplumun temel birimi olan ailenin ve bireylerinin sağlıklı, mutlu ve huzurlu olması tüm toplumun aynı şekilde sağlıklı ve huzurlu olması demektir. Kısacası toplum sağlığı ve mutluluğu aile sağlığı ve huzurundan geçmektedir. Bu da öncelikle

Eş Durumu Tayini ve Şartları Read More »

memur disiplin cezaları

Memur Disiplin Cezaları

Memur disiplin cezaları; kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği  ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işlere aykırı davrananlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır. Memur Disiplin Cezaları Nelerdir? Memur disiplin cezaları; 657 sayılı  Devlet Memurları

Memur Disiplin Cezaları Read More »

pasaport tahdit kaldırma

Pasaport Tahdit Kaldırma

Seyahat hürriyeti, kişinin bir yerden bir yere istediği şekilde gidebilmesi, serbestçe dolaşabilmesi olarak tanımlanan temel insan haklarından biridir.  Ancak bazı durumlarda seyahat hakkının kısıtlanması söz konusu olabilmektedir. Kişinin yurt dışına çıkmasını ve seyahat etmesini engelleyen hallerden biri Pasaport Tahdidi işlemidir. Başta seyahat hakkı olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini sınırlayan pasaport tahdidi işlemi 5682

Pasaport Tahdit Kaldırma Read More »

babalık davası

Babalık Davası

Babalık davası çocuk ile baba arasındaki soybağının hakim hükmüyle kurulmasıdır. Türk Medeni Kanunu 301 ile 304. maddeler arasında bu konuda düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yazımızda babalığın tespiti davası ile ilgili en çok merak edilen sorulara cvap verilmeye çalışılacaktır. Babalık Davası Nedir? Babalık davası; bir çocuğun yasal olarak tanınmış babasının kim olduğunu tespit etmeye veya mevcut babalık

Babalık Davası Read More »